Възложител : www.sk-gaming.com

Клиент : www.intersport.com

30 секунден рекламен клип за социалните мрежи на новият официален екип на SK Gaming, дело на INTERSPORT. Видеото съчетава изработката, подготовката и крайният продукт.